همکاران سایت

اساتید و کارشناسان علم مدیریت در رشته های مختلف ما را در تهیه محتوای متن ها یاری می رسانند. آنها مایل هستند تا به شما در فراگیری دانش نوین این رشته یاری رسانند. کاربرد علم در عمل محور اصلی در تدوین مطالب است.

مدیریت سایت

مدیریت سایت را دکتر ابراهیم معین دارای درجه دکتری تخصصی در رشته مدیریت از دانشگاه تهران برعهده دارد. ایشان لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه شیراز و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران اخذ نموده است. نیازهای خود در مباحث سازمان و مدیریت را از طریق تماس با ما مطرح نمایید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید. سایر شیوه های تماس در زیر آمده است.

اینستاگرام Dr.moein.page
کانال تلگرامی https://t.me/boursenet_ch
گروه تلگرامی https://t.me/joinchat/WlXjnDBuqdY2YzY8
سایت متایکجا info@metayekja.com
جی میل moeineb@gmail.com

رویکردها و مدل ها نسبت به برنامه ریزی

رویکرد به فرآيندي اطلاق می شودکه سازمان براي توسعه برنامه استراتژيک خود با آن کار مي کند. جنبه کلیدی برنامه ریزی استراتژیک ارتباطی است که بین ذی نفعان کلیدی درون سازمان برای توسعه و اجرای یک برنامه استراتژیک ایجاد می شود. مدل های مختلفی برای…

1-1-34-1- رویکرد نسبت به مکاتب استراتژی

از ابتدای شکل گیری ادبیات و مبانی نظری مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک تا کنون صاحب نظران با توجه به ضرورت شرایط زمانی و دیدگاه و تجربه خود به جنبه ای از فرایند توجه و تاکید داشته اند. مینتزبرگ این نظریات را در قالب ده مکتب جمع بندی نموده است.…

1-1-24- برنامه : هدف مدار یا مسئله مدار ؟

1-1-24-1- شرح موضوع هدف مداری درجه ای است که فرد یا سازمان بر وظایف و نتایج نهایی آن کارها تمرکز می کند. هدف مداری قوی از تمرکز بر روی اهداف حمایت می کند به جای اینکه بر وظایف و چگونگی تأثیر آن کل شرکت توجه کند. سازمان ها با رویکرد هدف مداری…

1-1-23- تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت چیست؟

1-1-23-1- شرح موضوع در گذشته مدیران بر اساس یک فرض دو گانه عمل می کردند: اینکه آینده تا حد زیادی مانند گذشته است ( بنابراین اهداف می توانند بر اساس پیش بینی های دقیق تعیین گردند). از آنجایی که این فرض دیگر معتبر نیست این مطلب اهمیت پیدا می …

1-1-20- برنامه و برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

1-1-20-1- تعریف و مفهوم تعدادی از تعاریف ارائه شده برای برنامه ریزی استراتژیک به شرح زیر است: برنامه ریزی استراتژیک متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف شده و از آنجا به تعیین استراتژی های مناسب جهت دستیابی به آن اهداف برای کل سازمان …

1-1-19- طرح ریزی یا برنامه ریزی ؟

1-1-19-1- تعریف و مفهوم درادبیات مدیریت استراتژیک بین دو سطح برنامه ریزی استراتژیک وعملیاتی به جهات مختلف تفاوت قائل می شدند. درانگلیسی برای هر کدام نیز از واژه های خاص استفاده می شود. درترجمه نیز از دو واژه طرح ریزی و برنامه ریزی به ترتیب…

1-1-18- عناصر استراتژیک چیستند؟

1-1-18-1-شرح موضوع در مبانی نظری چیزی تحت عنوان عنصر استراتژیک وجود ندارد. اما تعاریفی برای عناصر برنامه ریزی ارائه شده است که تا حدی با تعریف مورد نظر ما دراین کتاب مطابقت دارد. واتکینگ (2007) ضمن بیان استراتژی به عنوان یک عنصر مطرح می کند که اکثر …

1-1-17- نماگر چیست و انواع آن کدام است؟

نماگر به متغیر قابل سنجشی گفته می شود که وضعیت کل یا بخشی ویا جنبه ای از برنامه ها را به صورت خلاصه بیان می کند. این نماگر می تواند از یک یا چند متغیر تشکیل شده باشد. نماگر بایستی بتواند مجموعه شرایط مورد نظر را تبیین نماید. به همین دلیل، تعر…

1-1-16- خط مشی چیست؟

1-1-16-1- تعریف خط مشی خط مشی را رهنمودهایی برای راهنمایی وتفکر،تصمیم واقدامات مدیران وفرودستان آنها دراجرای استراتژی سازمان تعریف می کنند. خط مشی ها را غالبا به عنوان دستورالعمل های استاندارد عملیاتی می شناسند که از طریق استاندارد کردن بسیاری از ت…

1-1-15- نوع بندی وسلسله مراتب اهداف چیست؟

1-1-15-1- مقدمه در مبانی نظری ، نوع بندی مشخصی برای اهداف مورد توافق نیست. اما می توان گفت که از واژه هایی استفاده می شود که در ذات خود جایگاه هدف را دارند. هدف به غایت ونهایتی گفته می شودکه سازمان می خواهد به آن دست یابد و بر مبنای بعضی از ارکا…

1-1-14- بیانیه ماموریت چیست؟

 تعریف ماموریت بیانیه ماموریت سندي است كه يك سازمان را از ساير سازمان هاي مشابه متمايز مي نمايد. ماموريت سازمان نشان دهنده طيف فعاليت ، از نظر محصول و بازار مي شود. در بيانيه ماموريت پرسشي كه پيش روي همه استراتژيست ها وجود دارد ، مطرح مي شود،…

1-1-13- انواع استراتژی برحسب هدف چیست؟

در ادبیات مدیریت استراتژیک نوعی دسته بندی از استراتژی درکنار سلسله مراتب آن مطرح شده است. این دسته بندی ها را می توان برحسب هدف از تحلیل شرایط و نقش استراتژی در موجودیت مورد بررسی از همدیگر تفکیک نمود ،گرچه با سطوح استراتژی نیز مرتبط است. این شی…