درباره متایکجا

متایکجا مخفف عبارت مدیریت تحول استراتژیک یکپارچه و جامع است. این رویکرد به دو بعد از مشکلات مدیریت سازمان های امروزی توجه نموده است. در بعد نظری می توان گفت که تئوریهای توسعه یافته به خصوص در زمینه مدیریت استراتژیک مشکل دار است و نمی تواند پاسخ گوی نیاز سازمان ها باشد. در بعد دیگر، شرایط محیطی سازمان به دلیل تغییرات شدید و مستمر بسیار پیچیده تر از گذشته شده و شناخت و پیش بینی آینده و در نتیجه برنامه ریزی را با مشکلات عدیده روبرو نموده است.

این رویکرد به جنبه های نظری مشکل ساز و نیازهای سازمان های امروزی توجه نموده است و به واژه هایی کلیدی در اثربخش نمودن اهداف و استراتژی ها و در نهایت موفقیت سازمان تاکید نموده است.

این رویکرد به دنبال حصول همه جنبه های فوق در فرآیند مدیریت استراتژیک سازمان است. برای این امر بایستی ویژگی های فوق بر کل فرآیند و در تمام مراحل و اقدامات حاکم شود. به این دلیل ،نیاز به طراحی فرآیند و روش هایی است که از ابتدا تا انتها به اصول و چارچوب فوق پای بند باشد.

درباره ما

اساتید وکارشناسان علم مدیریت در رشته های مختلف ما را در تهیه محتوای متن ها یاری می رسانند. آنها مایل هستند تا به شما در فراگیری دانش نوین این رشته یاری رسانند. کاربرد علم در عمل محور اصلی در تدوین مطالب است.

مدیریت سایت

مدیریت سایت را دکتر ابراهیم معین دارای درجه دکتری تخصصی در رشته مدیریت از دانشگاه تهران برعهده دارد. ایشان لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه شیراز و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران اخذ نموده است. برای آگاهی از سوابق پژوهشی و ،اجرایی و آموزشی ایشان به به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

اینستاگرام Dr.moein.page
کانال تلگرامی https://t.me/boursenet_ch
گروه تلگرامی https://t.me/joinchat/WlXjnDBuqdY2YzY8
سایت متایکجا info@metayekja.com
جی میل moeineb@gmail.com

moein.cv.14001